• Tăng cơ giảm mỡ tốt nhất nếu bạn biết cách ăn uống theo Anabolic window
    08:49 15/03/2018

    Cửa sổ gì cơ? Nếu bạn vẫn chưa biết về thuật ngữ này thì có thể hiểu sơ sài là: Đây là một khoảng thời gian sau khi bạn tập xong mà khi đó môi trường trong cơ thể rất thuận lợi cho việc tăng trưởng (đồng hóa). Không chỉ thế, đây cũng là thời điểm sự phân phối dinh dưỡng (ý là thức ăn ăn vào sẽ thành cơ hay mỡ) tốt nhất.