Khi Bale làm HLV thì sẽ ntn ??

Tất cả các cầu thủ Atletico trong trò chơi điện tử sẽ phải ngồi ngoài khi Bale làm HLV