Colombia: James Rodriguez thay thế huyền thoại Carlos Valderrama. Ospina tái hiện pha cản phá ngẫu hứng của Higuita

Colombia: James Rodriguez thay thế huyền thoại Carlos Valderrama. Ospina tái hiện pha cản phá ngẫu hứng của Higuita

Colombia: James Rodriguez thay thế huyền thoại Carlos Valderrama. Ospina tái hiện pha cản phá ngẫu hứng của Higuita